Nitrogen Plant

11159 US Hwy 50
Dodge City, KS 67801